ABR DÂMBOVIŢA

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA DÂMBOVIŢA

Archive for the ‘ABR’ Category

Concurs judeţean „NECUVINTELE”

Posted by rizescubogdan pe 6 noiembrie 2015

NECUVINTELE
Biblioteca Şcolii Gimnaziale „I. Al. Brătescu-Voineşti” Târgovişte, împreună cu Biblioteca Şcolii Gimnaziale „Vasile Cârlova” Târgovişte şi Biblioteca Colegiului Economic „Ion Ghica” Târgovişte, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” şi Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Dâmboviţa vă invită la cea de-a doua ediţie a concursului judeţean „NECUVINTELE”.
REGULAMENTUL CONCURSULUI:

DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL:
Cultural
TIPUL PROIECTULUI:
Judeţean
Iniţiatori proiect:
Biblioteca Şcolii Gimnaziale „Vasile Cârlova „ Târgovişte
Biblioteca Şcolii Gimnaziale “ I.Al. Brătescu- Voineşti” Târgovişte
Biblioteca Colegiului Economic “ Ion Ghica “ Târgovişte
Organizatori :
Şcoala Gimnazială “Vasile Cârlova “ Târgovişte
Şcoala Gimnazială “ I. Al. Brătescu – Voineşti” Târgovişte
Colegiul Economic “Ion Ghica “ Târgovişte
Parteneri:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa
Biblioteca Universității „Valahia” Târgoviște
Biblioteca Judeţeană “I.H.Rădulescu “ Dâmboviţa
Asociaíția Bibliotecarilor din România- filiala Dâmboviţa
Echipa de coordonare proiect :
Prof. dr.Costache Tatiana – Director Şcoala Gim. “Vasile Cârlova” Tgv
Popa Magdalena- bibliotecar Şcoala Gim. “Vasile Cârlova” Tgv.
Zamă Ana Maria- bibliotecar Şcoala Gim. “I. Al. Brătescu- Voineşti “ Tgv.
Badiu Vasilica- prof. Limba si literatura română Şcoala Gim. “I. Al. Brătescu- Voineşti “ Tgv
Dumitra Mihaela Alexandra – bibliotecar Colegiul Economic “ I. Ghica “ Tgv
Școala Gimnazială „Vasile Cârlova” Târgoviște
prof. dr. Costache Tatiana
prof. înv. primar Gherghinoiu Carmen
prof. înv. primar Cârstea Clara
prof. înv. primar Dinu Marcela
prof. înv. primar Banu Luminița
prof. înv. primar Marcu Georgeta
Şcoala Gimnazială “ I.Al. Brătescu- Voineşti” Târgovişte
Nicolae Niculăescu- prof. , director
Toader Emilia- înv.
Petcu Violeta- înv.
Ștefan Georgiana –înv.
Dumitru Ana-Maria– înv.
Tarbă Claudia – înv.
Stoica Florina– prof. biologie
Diaconescu Elena Cristina – prof. informatică
Colegiului Economic “ Ion Ghica “ Târgovişte
prof. dr. Suzana Camelia Ilie
prof. dr. Victor Ilie
prof. Stan Elena
prof. Mihăilescu Georgiana Camelia
prof. dr. Rădulescu Carmen

Biblioteca Județeană Dâmbovița
bibliotecar Petre Camelia
bibliotecar Pârvulescu Paula

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul.
Beneficiari: proiectul se adresează elevilor de şcoli generale din toate formele de învățământ: preșcolar, primar, gimnzial, liceal,cadrelor didactice, bibliotecari.
Locul de desfăşurare :
Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova „ Târgovişte
Colegiul Economic “ Ion Ghica “ Târgovişte
Școala Gimnazială „I.Al.Brătescu- Voinești” Târgovişte
Universitatea Valahia Târgoviște- Biblioteca
Biblioteca Județeană „I.H.Rădulescu” Dâmbovița

MOTIVAŢIA PROIECTULUI :
„O bibliotecă nu e pur și simplu un loc de depozitare a câtorva mii de volume, ci și un lucru viu, cald și familiar”.
( Nicolae Manolescu)
În luna octombrie, bibliotecarii şcolari, cadrele didactice şi elevii din întreaga lume sărbătoresc Luna Internaţională a Bibliotecii Şcolare.
Scopul acestei sărbători este de a atrage atenţia asupra importanţei bibliotecii şcolare în educarea elevilor.
Proiectul educaţional „Necuvintele ” a apărut din dorinţa de a stimula interesul pentru lectură al elevilor, de a-i atrage către biblioteca şcolară şi către activităţile desfăşurate în cadrul acesteia.
Scopul proiectului:
Atragerea elevilor către activităţile desfăşurate de bibliotecile şcolare.
Obiective :
antrenarea a unui număr 300 de elevi în activităţi extracurriculare;
promovarea talentului în rândul tinerilor prin publicarea în format electronic CD cu ISBN a minimum 100 de lucrări ale participanţilor;
stimularea şi dezvoltarea originalităţii, creativităţii şi deschiderii culturale a elevilor prin participarea a minimum 30 elevi la fiecare secţiune a concursului;
realizarea unui schimb de experienţă între unităţile de învăţămant implicate;

REZUMATUL PROIECTULUI:

Concursul Judeţean “NECUVINTELE“ se adresează elevilor din toate formele de învățământ preuniversitar: preșcolar, primar, gimnazial, liceal și cuprinde trei secțiuni:

Secţiunea I – „Pe aripi de fantezie”

 materiale de promovare a bibliotecii școlare:
– semne de carte;
– afișe;
– colaje;
– desene
Secţiunea II – „Peisaje transcendente”

 creații artistico-plastice:
lucrări artistice realizate în diferite tehnici ( acuarelă, tempera, creion etc) inspirate
din poezii dedicate naturii din literatura română și universală;

Secţiunea III – „Pe cărările cunoașterii”

 materiale știinţífice realizate în format powerpoint cu tema: „Viața subacvatică” (recife de corali, specii, curiozități etc.)

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

1. Lansarea proiectului

Data: 01-15 noiembrie 2015/ on line

2. Locul desfăşurării:

Şcoala Gimnazială „I.Al.Brătescu- Voinești” Târgovişte
Colegiul Economic “ Ion Ghica “ Târgovişte

3. Înscrierea participanţilor:

Anunțarea intenției de participare:

15-30 noiembrie 2015 online prin fișele de înscriere.

Perioada de transmitere a lucrărilor:

01-15 decembrie 2015

Persoane de contact:
Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova „ Târgovişte – Popa Magdalena -0735877929-
pentru toate secțiunile lucrări învățământ preșcolar și primar;
Școala Gimnazială „I.Al.Brătescu- Voinești” Târgovişte- Zamă Ana Maria- 0737935512-
pentru toate secțiunile lucrări învățământ gimnazial;

Colegiul Economic “ Ion Ghica “ Târgovişte – Dumitra Mihaela Alexandra – 0729965049 – pentru
toate secțiunile lucrări învățământ liceal;

4. Jurizarea lucărilor
17-18 decembrie 2015

5. Afișarea rezultatelor
04 ianuarie 2016 pe blogul concursului  www.necuvintele.wix.com/literature-blog
6. Organizarea expoziției

15 ianuarie 2016

7. Distribuirea diplomelor și a celorlalte materiale

februarie 2015

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

– fişele de înscriere vor fi trimise în perioada 15-30 noiembrie 2015 online după cum urmează:
– pentru toate secțiunile lucrări învățământ preșcolar și primar – popemagda@[yahoo.com];
– pentru toate secțiunile lucrări învățământ gimnazial – annamarriaz@[yahoo.com]
– pentru toate secțiunile lucrări învățământ liceal mykyta06@[yahoo.com]

– acordul de parteneriat (două exemplare) împreună cu lucrările şi un plic A4 autoadresat timbrat se vor transmite prin poştă în perioada 1-15 decembrie 2015( data poștei), după cum urmează:
– pentru secțiunile 1-2 lucrări învățământ preșcolar și primar :

Școala Gimnazială „Vasile Cârlova”Târgoviște
Calea Domnească, Nr.184;
Dâmbovița, cod 130008
Pentru biblioteca școlară

– pentru toate secțiunile lucrări învățământ gimnazial:

Școala Gimnazială „I.Al.Brătescu- Voinești” Târgovșite
Calea Domnească, Nr.252
Dâmbovița, cod 130043
Pentru biblioteca școlară

– pentru toate secțiunile lucrări învățământ liceal:

Colegiul Economic “ Ion Ghica “ Târgovişte
Calea Domnească , Nr.223;
Dâmbovița, cod 130016
Pentru biblioteca școlară
Materialele ştiinţifice realizate în format Power Point vor fi trimise pe următoarele adrese de mail:
popemagda@[yahoo.com] – învăţământ primar
annamarriaz@[yahoo.com] – învăţământ gimnazial
mykyta06@[yahoo.com] – învăţământ liceal

Modul de participare:
indirect, prin trimiterea lucrărilor la adresele menţionate;

Cerințe de realizare a lucrărilor înscrise în concurs:
Secţiunea I – „Pe aripi de fantezie”

 materiale de promovare a bibliotecii școlare:

la această secțiune elevii pot realiza semne de carte în diverse tehnici de lucru: carton, cusături tradiționale pe etamină, quilling, colaj etc, într-o manieră cât mai originală. Semnul de carte poate conține și imagini/desene relevante și un slogan de promovare a lecturii. Dimensiunea acestora rămâne la alegerea fiecărui participant.
Afișele/colajele – format A4;
– conținut: imagini semnificative, un motto/slogan adecvat;
– Desene- lucrările vor fi realizate în orice tehnică de lucru ( acuarelă, creion)și vor respecta tema dată.
Lucrările vor fi etichetate pe verso:
NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI:
CLASA:
INSTITUȚIA:
LOCALITATEA:
NUMELE ȘI PRENUMELE BIBLIOTECARULUI/CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:
Categorii de vârstă: preșcolar: 5- 6 ani;
primar : 6-10 ani;
gimnazial: 10-14 ani
liceal: peste14 ani

Modalităţi de evaluare: organizarea unei expoziţii cu creaţiile elevilor, acordarea de diplome participanţilor.
Secţiunea II – „Peisaje transcendente”

 creații artistico-plastice:
lucrări artistice realizate în diferite tehnici ( acuarelă, tempera, creion etc) inspirate
din poezii dedicate naturii scrise de autori români sau din literatura universală.

Categorii de vârstă: primar : 6-10 ani;
gimnazial: 10-14 ani
liceal: peste14 ani

În colțul din partea dreapta se va menționa titlul poeziei și autorul.
Lucrările vor fi etichetate pe verso:

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI:
CLASA:
INSTITUȚIA:
LOCALITATEA:
NUMELE ȘI PRENUMELE BIBLIOTECARULUI/CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:
Modalităţi de evaluare: organizarea unei expoziţii cu creaţiile elevilor, acordarea de diplome participanţilor.

Secţiunea III – „Pe cărările cunoașterii”

 materiale știinţífice realizate în format powerpoint cu tema: „Viața subacvatică”(recife de corali, specii, curiozități etc.)
maxim 11-12 slide-uri;
pe primul slide va fi menționat titlul lucrării, numele elevului, școala, clasa, bibliotecarul/profesorul îndrumător;
ultimul slide se va consemna bibliografia.
Pentru această secțiune se recomandă consultarea fondului de referință al bibliotecilor.

Categorii de vârstă: gimnazial: 10-14 ani
liceal: peste14 ani
Modalităţi de evaluare: acordarea de diplome participanţilor

Criterii unitare de evaluare a lucrărilor din concurs
Nr. crt.
Criteriul de evaluare
Punctaj acordat
1.
Calitatea lucrării
20 de puncte
2.
Mesajul lucrării
20 de puncte
3.
Respectarea temei propuse
20 de puncte
4.
Originalitate
20 de puncte
5.
Creativitate
20 de puncte
Toate lucrǎrile vor fi incluse într-un sistem de premiere pe domenii de activitate și categorii de vârstǎ. Se vor acorda premiile: I- 3 premii ,II-3 premii ,III -3 premii și 10 mențiuni ( 25 % din numărul participanților).
Nu se percepe taxă de participare.

Fiecare bibliotecar/ cadru didactic poate participa cu maxim trei elevi.
După jurizare se va amenaja o expoziție cu toate lucrările de la secțiunile I și II
în cadrul școlilor partenere și la sediul Bibliotecii Județene I.H.Rădulescu Dâmbovița. Cu materilele de la secțiunea a III –a se va realiza un CD cu ISBN.

MOD DE CERTIFICARE:
La finalul concursului se vor acorda tuturor participanţilor adeverinţe ( pentru bibliotecarii/profesorii îndrumători) şi diplome (pentru elevii ) care vor fi trimise la adresa trecută pe plicul autoadresat sau pe fişa de înscriere.
Coordonatori:
Prof. dr.Costache Tatiana – Director Şcoala Gim. “Vasile Cârlova” Tgv
Popa Magdalena- bibliotecar Şcoala Gim. “Vasile Cârlova” Tgv
Badiu Vasilica- prof. Limba si literatura română Şcoala Gim. “I. Al. Brătescu- Voineşti “ Tgv
Zamă Ana Maria- bibliotecar Şcoala Gim. “I. Al. Brătescu- Voineşti “ Tgv.
Dumitra Mihaela Alexandra– bibliotecar Colegiul Economic “ I. Ghica “ Tgv

Anexa 1

Fişă de înscriere
Concursul Județean “NECUVINTELE”

Unitatea şcolară: …………………………………………………………
Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal) ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………
Nume şi prenume elev/ clasa:
1 …………………………………………………………………..
2………………………………………………….
3……………………………………………………………………
Titlul ……………………………………………………………………………
Secţiunea la care participă ………………………………………………………………….
Cadrul didactic/ bibliotecarul îndrumător………………………………………………

ȘCOALA ………………………….. ȘCOALA ………………………………
LOCALITATEA………………… LOCALITATEA………………………… STR…………………NR……… .. STR…………………NR……… ..
TELEFON……………………. TELEFON……………………………
Nr ………….. din ……………………. Nr……………din…………………….. ……

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat azi ……………………….între Şcoala …………………………………………, reprezentată de ………………………. în calitate de director, ………………………………………………………….. în calitate de organizatori şi coordonatori
şi
Şcoala………………………………………………………………………………………………………..,reprezentată
de prof…………………………………………………………., în calitate de director şi…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..în calitate de parteneri, în cadrul Concursului-Simpozion Județean “Necuvintele”, Ediţia I, octombrie 2015,Târgoviște.
Obiectul acordului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţi în vederea desfăşurării Concursului Județean “Necuvintele”, Ediţia I, octombrie 2015,Târgoviște.
Grup ţintă: elevi din înv. preuniversitar, alte persoane interesate de tema propusă.
Obligaţiile părţilor:
Şcoala coordonatoare se obligă:
Să informeze din timp instituţiile partenere cu privire la desfăşurarea concursului;
Să respecte termenul de desfăşurare al concursului;
Să întrunească comisia de evaluare a lucrărilor;
Să distribuie adeverinţele şi diplomele participanţilor înscrişi la concurs.
Şcoala participantă se obligǎ :
Să mediatizeze concursul/simpozionul în instituţia în care îşi desfăşoară activitatea;
Să îndrume elevii în realizarea materialelor;
Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata simpozionului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.
Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Școala …………………………. Școala ……………………………………………………
Localitatea. …………………………… Localitatea………………………………….
Director, Director,
prof. ………………… prof.……………………….

Reclame

Posted in ABR | Leave a Comment »